Konyaaltı İlçe Sağlık Müdürlüğü  
SAĞLIK BAKANLIĞI
ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA KHB GENEL SEKRETERLİĞİ
ANTALYA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI
KONYAALTI BELEDİYESİ
NÖBETÇİ ECZANELER
PERSONEL HABERLERİ
icon Konyaaltı Siteler Asm'ında görevli personelimiz Hemşire Feride Yılmaz'ın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü'nde görevli personelimiz Hemşire Emine Sadıç'ın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Konyaaltı 23 Nolu Arapsuyu Asm'ında görevli personelimiz Hemşire Satiye Avcu'nun doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Çocuk, Ergen, Kadın Ve Üreme Sağlığı Birimi (hshb)'inde görevli personelimiz Sağlık Teknikeri Sıdıka Kuruca'nın doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Konyaaltı 3 Nolu (çakırlar) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli personelimiz Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Çekiçoğlu'nun doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz. icon Maaş Ve Ek Ödeme Bürosu'nda görevli personelimiz Geçici Personel Gökhan Şen'in doğum gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu ömürler dileriz.
10.207.2.1
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı Aile Hekimliği 9. Ek Yerleştirmeye Esas Son Liste
2 2018 Yılı Aile Hekimliği 9. Ek Yerleştirme Başvuranların Listesi
3 Antalya OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Töreni
4 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
5 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
6 10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ
7 2018 Yılı Ağustos Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
8 2018 Yılı 9. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
9 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
10 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler
11 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye'de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler
12 Uzmanlık Eğitimini İngiltere'de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
13 Uzmanlık Eğitimini Norveç'te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
14 Uzmanlık Eğitimini Almanya'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
15 Uzmanlık eğitimini Macaristan'da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
16 Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
17 2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler
18 2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
19 Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
20 Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler
21 Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
22 SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
23 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Üürnlerin Kaydı Hakkında Genelge (Tüm Sağlık Tesislerinin Dikaktine)
24 Özel Sağlık Tesisleri Başvuruları
25 KPSS 2018/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru.
26 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
27 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
28 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
29 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
30 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
31 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
32 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
33 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
34 E-Nabız Veri Gönderimleri
35 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
36 Saç Ekimi Uygulamaları
37 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
38 Diyaliz Eğitim Başvuruları
39 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
40 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
41 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
42 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
43 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
44 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
45 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
46 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
47 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
48 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
49 Görüntü Paylaşım Platformu
50 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
51 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
52 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
53 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
54 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
55 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
56 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
57 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
58 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
59 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
60 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
61 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
62 Renkli Reçete Sistemi
63 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
64 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
65 Çalışan Motivasyonu
66 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
67 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
68 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
69 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
70 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
71 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
72 Hasta Mahremiyeti
73 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
74 Mor ve Turuncu Reçeteler
75 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
76 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
77 Denetimli Serbestlik
78 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
79 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
80 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
81 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
82 Diyaliz Eğitimleri
83 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
84 Yardım Toplama Hakkında
85 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
86 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
87 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
88 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
89 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular